Parafia p.w. Św. Jadwigi w Dębicy

Sesja KWC – kwiecień 2024

„Współczesne formy zniewolenia człowieka” to temat sesji poświęconej problematyce uzależnień i zniewoleń organizowanej przez Krucjatę Wyzwolenia Człowieka w Parafii Św. Jadwigi w Dębicy w dniu 15 kwietnia – poniedziałek 2024 r. o godz. 16.00.
Sesję poprowadzi mgr Małgorzata Więczkowska – prezes Fundacji z Różą, pedagog, prowadzi serwis edukacjamedialna.pl
Podczas Sesji zostaną przedstawione następujące zagadnienia: cyfrowe uzależnienia (telewizja, gry komputerowe, telefon); fascynacja kultami i okultyzmem – zagrożenia duchowe; dar wolności a współczesne zagrożenia; profilaktyka wobec współczesnych uzależnień i zniewoleń.

Czytaj Dalej »

Informacje Duszpasterskie

Zdaniem Proboszcza

Można śmiało rzec, że „obecny” kryzys wiary, to kryzys słuchania. Słuchania Bożego Słowa. Dzisiejsza niedziela zaprasza do odkrycia na nowo w sobie postawy zasłuchania. Co Bóg do mnie mówi? Jakie prawdy dotyczące mojego życia pragnie mi zakomunikować? Być może jest tak, że dużo mówimy o Bogu, a nie pozwalamy Bogu mówić w naszym życiu. Istotne jest, że nie trzeba być specjalistą od rozumienia tekstu – potrzeba mieć serce. I pozwolić mówić Sercu. Sięgając po święte teksty, nie zatrzymujemy się na słowie spisanym i milczącym. Idziemy na spotkanie ze Słowem Wcielonym i Żywym. Słowo naszą duszę żywi, karmi, kieruje nią. Wzrasta wówczas nasze życie duchowe i zaangażowanie w przeżywanie wiary.

CZYTAJ DALEJ »

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. (Łk 24,35-48)

Zmartwychwstały oczekuje od uczniów gościnności. I wskazuje, że wiara powinna się „ucieleśniać”, wchodzić w nasze relacje rodzinne, naszą pracę i ma kształtować naszą codzienność.