Parafia p.w. Św. Jadwigi w Dębicy

Spotkanie ze Słowem Bożym

W środę Spotkanie ze Słowem Bożym o godz. 19:00 w domu św. Jadwigi. Spotkanie poprowadzi ks. dr hab. Grzegorz Baran. Zapraszamy do udziału w spotkaniu, pomagającym odkryć piękno Bożego Słowa i Jego znaczenia w naszym życiu.

Czytaj Dalej »

Niech się święci 3 maja

Uczestnicy obchodów udali się w towarzystwie Miejskiej Orkiestry Dętej do kościoła p.w.  Świętej Jadwigi Śląskiej, gdzie proboszczowie dębickich parafii na czele z Księdzem Dziekanem Prałatem Antonim Bielakiem odprawili Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Okolicznościowe kazanie z okazji Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja wygłosił Ks. dr Paweł Bogaczyk, proboszcz parafii Świętej Jadwigi Śląskiej.
Kazanie ks. Proboszcza w wersji audio

Czytaj Dalej »

Informacje Duszpasterskie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W sobotę 25 maja w Krakowie w Kościele św. Stanisława Kostki święcenia kapłańskie przyjmie nasz rodak Dominik Nowak. Uroczystość z udzieleniem święceń rozpocznie się o godz. 11:00, przewodniczył jej będzie abp Adrian Galbas.
Księdza prymicjanta powitamy w naszej parafii tego samego dnia o 17:30. Ks. Dominik będzie przewodniczył nabożeństwu majowemu, które rozpocznie się bezpośrednio po przywitaniu.
Mszę Świętą prymicyjną ks. Dominik będzie sprawował w niedzielę 26 maja o godz. 12:00. Zapraszamy do udziału w tych ważnych wydarzeniach w życiu naszej wspólnoty parafialnej. Otoczmy naszego Rodaka modlitwą, wypraszając potrzebne łaski na czas realizacji kapłańskiego powołania.

Czytaj Dalej »

Zdaniem Proboszcza

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w naszej wspólnocie parafialnej przypada dzień Pierwszej Komunii Świętej. Otoczmy Dzieci pierwszokomunijne naszą modlitwą, prosząc dla nich o dar trwania w Chrystusie nie tylko w ten jeden dzień. Większość z nas w miesiącu maju przeżywa rocznicę swojej I Komunii Świętej. To dobry moment, by zapytać o miejsce Eucharystii w moim życiu. W hierarchii moich spraw i wartości.

CZYTAJ DALEJ »

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO MARKA

Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. (J20,19-23)