Krucjata Wyzwolenie Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest programem działania, który ma na celu przezwyciężenie wszystkiego, co zagraża godności osoby i poniża zdrowe obyczaje społeczne. Dlatego KWC propaguje styl życia oparty na prawdzie, miłości i wolności. Do udziału w Krucjacie zaproszony jest każdy człowiek dobrej woli. Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest służbą na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza z alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku, które niszczą ludzką godność.

KWC została powołana przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło-Życie w odpowiedzi na apel Ojca Św. Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu: „Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu….”.

Krucjata w Polsce została uroczyście ogłoszona w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II. Jemu oddana i przez Niego pobłogosławiona podczas I Pielgrzymki do Polski 8 czerwca 1979 r. w Nowym Targu.

Podać rękę słabemu bratu.

Członkowie KWC pragną realizować przesłanie Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który powiedział:Jeżeli chcę kogoś podnieść, muszę najpierw się schylić, muszę tam być gdzie on jest, muszę stanąć obok niego na tym samym fundamencie, potem mogę go podnieść podnosząc się razem z nim. Tylko tak możemy ratować, tylko tak możemy wyzwalać, przez podanie ręki słabym braciom. Taki jest sens Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Tylko ta miłość, która zawładnie naszym sercem, ta miłość da nam moc, byśmy mogli umacniać innych. Ta miłość nas wyzwoli, abyśmy mogli wyzwalać innych”

Wyzwolenie jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie i dokonuje się mocą Jego Ewangelii, dlatego podstawową drogą Krucjaty jest modlitwa o uzdrowienie oraz podjęty z miłości do Chrystusa i do osób zniewolonych post od alkoholu w formie dobrowolnej abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych.

Wspólnota Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Parafii św. Jadwigi w Dębicy istnieje od dnia 30 listopada 1992 r.
Jest wspólnotą ludzi, którzy pragną podać rękę słabemu bratu.
Wyłoniła się ze spotkań trzeźwościowych i przyjęła formę Wspólnoty modlitewno-formacyjnej, która rozwija się duchowo i liczebnie. Jej powstanie i działalność w Parafii podyktowane zostały duszpasterską troską o trzeźwość w rodzinach, które boleśnie doświadczają zgubnych skutków alkoholizmu i innych zniewoleń.

Wspólnotę tworzą:
-osoby, które podejmują dobrowolnie abstynencję oraz modlitwę w intencji ludzi uwikłanych w nałogi;
-a także osoby dotknięte problemem uzależnienia, które znajdując we wspólnocie duchowe i braterskie wsparcie, wchodzą na drogę trzeźwości i abstynencji.

Podstawową formą
działalności Krucjaty w naszej Parafii są cotygodniowe spotkania modlitewno-formacyjne w każdy poniedziałek o godz. 16.00 w Domu Świętej Jadwigi oraz w Kościele.
Spotkania polegają na wspólnotowej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego oraz braterskim dzieleniu się doświadczeniem wiary i wyzwalającej mocy Bożej w życiu osobistym i wspólnotowym.
Spotkania ubogaca diakonia muzyczna radosnym śpiewem pieśni religijnych, w które chętnie wszyscy się włączają.

Szczytem naszych cotygodniowych spotkań jest wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas tej modlitwy wspólnie uwielbiamy Boga za Jego Miłość oraz wypraszamy Boże Miłosierdzie dla osób uzależnionych i ich rodzin.
Adoracja jest bezpośrednim wprowadzeniem do uczestnictwa w Eucharystii.

Wspólnota doświadczając wielu łask od Boga, wielu nawróceń i wyzwoleń od różnego rodzaju uzależnień, podejmuje służbę apostolską i ewangelizacyjną, między innymi:

 • Rekolekcje Trzeźwościowe
 • Sesje poświęcone problematyce uzależnień i zniewoleń
 • Sierpniowe Dni Trzeźwości
 • Pielgrzymki piesze i autokarowe w intencji trzeźwości
 • Angażowanie się w duszpasterstwo parafialne: prowadzenie adoracji, czuwań modlitewnych, nabożeństw, Drogi Krzyżowej, i itp.
 • zajęcia profilaktyczne, ukazując wartość i piękno abstynencji wśród młodzieży i dzieci (w szkołach, świetlicach, jak również w ramach katechizacji przedmałżeńskiej)
 • Członkowie wspólnoty, doświadczając łaski wyzwolenia niosą przesłanie nadziei wobec osób uzależnionych jak również w życiu rodzinnym i społecznym.
 • Służenie świadectwem wyzwolenia,
 • Pogłębianie formacji duchowej i abstynenckiej poprzez uczestnictwo w rekolekcjach, seminariach abstynenckich, w sesjach, sympozjach, konferencjach, warsztatach i itp.
 • Róża Różańcowa KWC modli się za dzieło Krucjaty oraz za osoby przeżywające problemy uzależnień,
 • Modlitewny Dyżur Adoracyjny w intencji Dzieła KWC oraz w intencji osób przeżywających problemy uzależnień.
 • Posiadamy sztandar – proporzec, znak naszej przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Został on wykonany jako wotum wdzięczności za wyzwolenie z alkoholizmu. Pragniemy pod tym sztandarem stać jako Wojsko Gedeona i służyć PRAWDZIE, KTÓRA WYZWALA.
KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

w Parafii Św. Jadwigi,
ul. Św. Jadwigi 9, 39-200 Dębica, tel. 14/ 683 34 45
zaprasza na Spotkania w każdy poniedziałek:
– godz.16.00 w Domu w Św. Jadwigi w Sali Krucjaty modlitwa, rozważanie Słowa Bożego i świadectwa osób wyzwolonych z nałogów
– godz. 17.30 wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele
– godz. 18.00 – Msza Św. w Kościele