Duszpasterze

DUSZPASTERZE FARY DĘBICKIEJ

PROBOSZCZ

Ks. dr Paweł Bogaczyk

ur. 1981, święcenia 2007, proboszcz od 2023.

WIKARIUSZE

Ks. Rafał Jagoda

Senior
w parafii od 2017r.

Ks. Bogusław Soleński

w parafii od 2018

Ks. Stanisław Ryz

w parafii od 2018r.

Ks. Jakub Bączek

w parafii od 2022r.

POZOSTALI

Ks. Witold Warzecha

Pomoc Duszpasterska
w parafii od 2023r.

Ks. Ireneusz Stolarczyk

Kapelan SS. Służebniczek Dębickich
kapelan od 8.12.2019 r.
ul. Bojanowskiego 10, tel. 014 670 27 14

Ks. Stanisław Mikołajczyk

Rezydent
Ec. emeryt, ur. 1932, święcenia 1956,
w parafii od 1991r.

Ks. Aleksander Kustra

Rezydent
emerytowany proboszcz
Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu,
Kanonik Gremialny Kapituły Jarosławskiej,
ur. 1936, święcenia 1960,
w parafii od 2008.