Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej MIMilitia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Kolbe (16.X.1917). Oddał się on całkowicie Maryi Niepokalanej w czasie swych studiów w Rzymie, pragnąc przy Jej pomocy zwyciężać zło zagrażające Kościołowi i prowadzić ludzi do Chrystusa. Ruchowi wytyczył następujący cel: starać się o nawrócenie grzeszników, a zwłaszcza nieprzyjaciół Kościoła i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, o zjednoczenie chrześcijan oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej Wszechpośredniczki łask.

Aby ten cel osiągnąć należy poświęcić się na własność Maryi, własnymi słowami lub za pomocą aktu, którego autorem jest św. Maksymilian.
Na znak zawierzenia Maryi Niepokalanej i włączenia się w ruch Rycerstwa nosimy Cudowny Medalik, który Niepokalana objawiła św. Katarzynie Laboruė (27.XI.1830) mówiąc: „Wszyscy, którzy będą go nosili dostąpią wielkich łask”. Pierwsza Wspólnota w Polsce powstała w 1919 roku w Krakowie, tu też został wydany pierwszy numer „Rycerza Niepokalanej” w 1922 roku. W latach 1922-1927 O Maksymilian rozwijał Rycerstwo w Grodnie. W 1930 roku wyjeżdża do Japonii i tam w Nagasaki zakłada Niepokalanów Japoński oraz wydaje „Rycerza Niepokalanej” w języku japońskim. Rycerstwo Niepokalanej liczy dziś ponad 4 mln członków na całym świecie, ponad 2 mln działa w Polsce.

Włączając się w ruch Rycerstwa Niepokalanej stajemy się własnością Maryi wszystkie nasze myśli, słowa, czyny, trudy, cierpienia, odpoczynek i sen, które codziennie składamy w ręce Maryi, są przez Nią oczyszczone z wszelkich niedoskonałości i składane Jezusowi . On składa je w ofierze Ojcu Przedwiecznemu. Być rycerzem to znaczy przybliżyć się do Maryi, przylgnąć do Jej Niepokalanego Serca. Wtulić się w Jej ramiona i służyć innym pod Jej opieką.

CEL MI:
Starać się o nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

WARUNKI:

  1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  2. Nosić Cudowny Medalik.
  3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

ŚRODKI:

  1. W miarę możliwości odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: „O Maryjo bez grzechu poczęta , módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
  2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.
  3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

W NASZEJ PARAFII Rycerstwo zostało założone 22.V.1994 roku. Pierwszym moderatorem MI był ks. Proboszcz Stanisław Fiołek. W 1998 r. Koło MI zostało przekształcone w Stowarzyszenie, które działa do tej pory. Wspólnota posiada sztandar. 15.VIII.2017 roku wprowadzone zostały relikwie św. Maksymiliana do naszego kościoła. Ważniejsze uroczystości maryjne odbywają się z udziałem pocztów sztandarowych, (np. nabożeństwa fatimskie, 8.XII.- święto Niepokalanego poczęcia, wejście PPT na Jasną Górę) oraz inne uroczystości związane z Rycerstwem Niepokalanej. Członkowie MI wyjeżdżają na diecezjalne spotkania modlitewne do różnych parafii w diecezji oraz na rekolekcje do Ciężkowic i Niepokalanowa, prowadzą Godzinę Miłosierdzia, biorą czynny udział w adoracji Najświętszego Sakramentu, rozdają Cudowny Medalik. W formacji Wspólnoty pomaga również lektura takich czasopism jak: „Rycerz Niepokalanej”, „Różaniec” i „Miłujcie się”.
HASŁEM RYCERSTWA jest: „Zdobyć jak najwięcej dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną”. Rycerstwo Niepokalanej jest nadzieją na lepszy świat!

Spotkania formacyjno-organizacyjne:
trzecia środa miesiąca, godz. 16:30, Dom św. Jadwigi

Opiekun: Ks. Proboszcz Paweł Bogaczyk