Parafialny Zespół Caritas

Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej został erygowany przez bpa tarnowskiego, Franciszka Lisowskiego, 1 marca 1937r. Instytucja miała osobowość prawną i zatwierdzony statut. Działalność Związku przerwała II wojna światowa. 25 sierpnia 1945r. Episkopat Polski ustanowił Centralę Krajową Caritas z siedzibą w Krakowie. Celem jej było utrzymywanie łączności z Caritas diecezjalnymi. 4 grudnia 1946r. bp tarnowski Jan Stepa zaaprobował statut Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej, jednak w 1950r. władze komunistyczne rozwiązały ten Związek.
8 grudnia 1989r. abp Jerzy Ablewicz podpisał dekret powołujący ponownie do życia Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Od 1992r. zaczęły tworzyć się w Diecezji Parafialne Oddziały Caritas. Przy parafii Św. Jadwigi w Dębicy Oddział formalnie rozpoczął działalność 12 marca 1993r. W ciągu lat istnienia, pod przewodnictwem kolejnych Proboszczów, tj. śp. ks. prałata Stanisława Fiołka, ks. prałata Ryszarda Piaseckiego, a obecnie ks. dr Pawła Bogaczyka nasz Oddział podejmował i podejmuje działania wynikające ze statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej (CDT) i włącza się w akcje przygotowane przez CDT. Przechodzimy też formację biorąc udział w zebraniach Zespołu, w dekanalnych dniach skupienia, w rekolekcjach CDT.
Przez dotychczasowe lata działalności, skład osobowy naszego Zespołu zmieniał się, jednak jest grono wolontariuszy posługujących od lat. Dołączają także nowi. Obecnie nasz Parafialny Zespół Caritas (PZC) liczy 22 osoby.
Biuro Caritas istnieje od 2000 roku. W nim potrzebujący otrzymują pomoc: żywność lub zapomogę (na wykup leków z recept, na opłacenie prądu, gazu itp.), odzież, obuwie, środki czystości i inne artykuły. Jednak pomoc materialna, to nie wszystko, wiele z tych osób potrzebuje chwili rozmowy, zainteresowania, życzliwości.Według definicji „caritas” w chrześcijaństwie, to czynna miłość bliźniego wypływająca z miłości do Boga. Słowo CARITAS zawiera w sobie wartości, które wolontariusz Caritas powinien w sobie wypracowywać i doskonalić:

     C - cierpliwość   - cierpliwie znoszący trudy

      A - asertywność  - świadomy własnej wartości

      R - roztropność  - dobrem pokonujący zło

      I  - podatność na twórczą inspirację - szukający dobrych rozwiązań

      T - troskliwość   - wrażliwie rozumiejący innych

      A - altruizm      - bezinteresownie poświęcający się dla innych

      S - szczodrość   - dzielący się tym, co posiada. Staramy się te cechy rozwijać.

Nasze Biuro przez wiele lat było czynne od poniedziałku do piątku, jednak obostrzenia czasu pandemii COVID-19 spowodowały, że zdecydowaliśmy poprzestać na trzech dniach w tygodniu. Tak zostało do teraz.

Od wielu lat opiekujemy się Wspólnotą dzieci niepełnosprawnych, które co miesiąc, wraz ze swoimi opiekunami, spotykają się na modlitwie w kościele, a następnie na poczęstunku i zabawie.

Bardzo cenną częścią Parafii są chorzy. Ofiarowują oni swoje cierpienia i niedogodności jako duchową pomoc bliźnim. Nasz PZC włącza się w organizowanie im pielgrzymek, np.do Zawady w Dniu Chorych, a także w wizyty kapłanów z sakramentalną posługą (pierwsze piątki, przed Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, w czasie rekolekcji parafialnych).Prenumerujemy czasopisma „Wstań” i „Apostolstwo Chorych”, które chorym ofiarujemy.
Wśród potrzebujących jest kilkoro Romów. Duża ich grupa była otoczona wszechstronną opieką przez wiele lat. Co miesiąc w ich intencji była sprawowana Msza św., były różne spotkania, wyjazdy. W ciągu ostatnich lat wielu Romów wyjechało, niektórzy usamodzielnili się w Dębicy i okolicach.
Od początku wojny w Ukrainie udzielamy pomocy również uchodźcom wojennym.
Ogólnie obejmujemy różnoraką pomocą około 200 rodzin (wliczając osoby samotne i bezdomnych).

Od 2000r. przez dwadzieścia lat działała Świetlica opiekuńczo – wychowawcza „Nazaret”, która powstała jako żywy pomnik Roku Jubileuszowego.Dzieci zaniedbane wychowawczo lub z rodzin ubogich, niekiedy patologicznych, miały możliwość odrobić lekcje, zjeść posiłek, pobawić się pod czujnym okiem nauczycieli i opiekunów.

Fundusze na udzielaną pomoc czerpiemy z kilku źródeł: – ofiary na tacę w pierwsze piątki; – skarbona Św. Antoniego; – część dochodu z rozprowadzania „chlebków miłosierdzia”, świec Wigilijnych, baranków i paschalików, ze składki w Środę Popielcową; – ofiary za przygotowywane przez nas palemki oraz bukiety z ziół i kwiatów; – ofiary od osób indywidualnych. Ponadto otrzymujemy do rozdysponowania używaną lub nową odzież, obuwie w dobrym stanie, pościel, niekiedy artykuły gospodarstwa domowego, zabawki
itp.
W miarę potrzeby włączamy się w akcje zbiórek funduszy na pomoc ofiarom kataklizmów, katastrof, wojen itp.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do włączania się w posługę charytatywną w Parafialnym Zespole Caritas.