Dziewczęca Służba Maryjna

DSM – Dziewczęca Służba Maryjna jest wspólnotą dziewczyn, które zdecydowały się zawierzyć swoje życie Maryi i na Jej wzór wzrastać w wierze i służbie Bogu oraz w pięknym człowieczeństwie.

Najważniejsze treści programowe DSM zawarte są w czterech ideach przewodnich, którym nadano formę dwupoziomową. Pierwszy poziom zawiera określoną treść teologiczną: Bożą prawdę i wezwanie. Drugi zawiera treść egzystencjalną, wskazującą miejsce, gdzie tę prawdę możemy poznać i gdzie możemy realizować wezwanie w niej zawarte.

  1. Maryja – rodzina i dom
  2. Serce Jezusa – miłość, wynagrodzenie i duch ofiary
  3. Wspólnota Kościoła Chrystusowego – liturgia i misje
  4. Świat stworzony i odkupiony – radość dzieci Bożych w pracy i zabawie

Ich głównym zadaniem jest Służba Maryi, czyli rozsławianie Jej postawy i życia. Pragną, aby jak najwięcej dziewcząt brało przykład z Maryi a przez swoją postawę dawały przykład rówieśnikom.

Każda z dziewczynka stara się wdrążyć w życie „Pięć zadań dziecka Maryi”:

  • posłuszeństwo
  • wspólnota
  • radość
  • ofiara
  • przyjaźń z Jezusem

Służba Maryjna czynnie angażuje się w życie naszej parafii.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w tygodniu tj. w sobotę od 10.00 do 12.00.