Via Lucis z Janem Pawłem II

We wtorek 2 kwietnia obchodziliśmy 19 rocznicę odejścia do Domu Ojca św. Jana Pawła II. Z czterech dębickich parafii o godz. 2030 wyruszyły ulicami naszego miasta procesje z rozważaniami Drogi Światła:

 • Stacja I – Jezus powstaje z martwych
 • Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
 • Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
 • Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
 • Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
 • Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
 • Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
 • Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
 • Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
 • Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
 • Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
 • Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
 • Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
 • Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Około godz. 2115 spotkaliśmy się na Placu Solidarności przy pomniku Papieża. W „godzinie odejścia”, czyli o 2137, przy dźwięku bijących dzwonów, w ciszy podziękowaliśmy za dar osoby Jana Pawła II i polecaliśmy jego wstawiennictwu sprawy osobiste i naszą Ojczyznę.