Niedziela Palmowa

W dzisiejszą niedzielę – Niedzielę Palmową na każdej Mszy Świętej poświęcane były gałązki palmowe – często były to palmy przygotowane przez Panie z parafialnego oddziału Caritas.
Liturgia uroczystej Mszy Świętej o godz. 1030 rozpoczęła się na dziedzińcu Kościoła, gdzie odbył się obrzęd poświęcenia palm i została odczytana Ewangelia opisująca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.


Następnie w uroczystej procesji przeszliśmy do Kościoła gdzie kontynuowana była liturgia.

Po Mszy Świętej w Kościele (ze względu na niespodziewaną ulewę) odbył się konkurs ślicznych palm – oczywiście z nagrodami.