Biblijna Droga Krzyżowa

W piątek V tygodnia Wielkiego Postu przeszliśmy ulicami naszej Parafii (Cichą, Puszkina, Świętosławy i Cmentarną) przeżywając Biblijną Drogę Krzyżową. Stacje nawiązują do wydarzeń opisanych w Piśmie Świętym. Taki układ stacji drogi krzyżowej został zatwierdzony przez papieża Benedykta XVI w 2007 roku .

Stacje Biblijnej Drogi Krzyżowej:

 • Stacja pierwsza
  Jezus w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22, 39-46)
 • Stacja druga
  Jezus zdradzony przez Judasza i pojmany (Łk 22, 47-53)
 • Stacja trzecia
  Jezus skazany przez Sanhedryn (Łk 22, 66-71)
 • Stacja czwarta
  Piotr zapiera się Jezusa (Łk 22, 54-62)
 • Stacja piąta
  Jezus osądzony przez Piłata (Łk 23, 13-25)
 • Stacja szósta
  Jezus biczowany i koronowany cierniem (Łk 22, 63-65)
 • Stacja siódma
  Jezus bierze krzyż na swe ramiona (Mk 15, 20)
 • Stacja ósma
  Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi (Łk 23, 26)
 • Stacja dziewiąta
  Jezus spotyka jerozolimskie niewiasty (Łk 23, 27-31)
 • Stacja dziesiąta
  Jezus przybity do krzyża (Łk 23, 33-38)
 • Stacja jedenasta
  Jezus obiecuje swoje Królestwo dobremu łotrowi (Łk 23, 39-43)
 • Stacja dwunasta
  Jezus na Krzyżu, Matka i uczeń (J 19, 25-27)
 • Stacja trzynasta
  Jezus umiera na Krzyżu (Łk 23, 44-47)
 • Stacja czternasta
  Jezus złożony do grobu (Łk 23, 50-54)