II Niedziela Wielkiego Postu

Przemiana życia. Powrót do Boga. Wejście w Misterium Zbawienia dokonanego w ostatnich godzinach życia Jezusa. Nawrócenie. Pogłębienie wiary. To tylko niektóre ze słów-kluczy zapraszających do podjęcia troski o życie duchowe w czasie trwania Wielkiego Postu. Słowa dzisiejszej Ewangelii zapraszają, by wejść nie w Misterium cierpienia Chrystusa, ale raczej w tajemnice Jego Bóstwa. I odkrycia, że sam Bóg wystarczy. To spotkanie z Przemienionym jest nam potrzebne, byśmy nie zdezerterowali wobec cierpienia, które staje się udziałem Jezusa i zapewne nas samych. Pomocą w drodze ku Chrystusowi przemienionemu i cierpiącemu są wielkopostne praktyki: modlitwa, post, jałmużna. Ewangeliczna jałmużna jest konkretnym wyrazem miłosiernej miłości. Przypomina, że to nie bogactwo materialne dyktuje prawa istnienia, lecz miłość. Poszczenie służy nie tylko kondycji fizycznej, ale dla wierzących stanowi pierwszą terapię, pozwalającą leczyć to wszystko, co sprzeciwia się pełnieniu woli Bożej. I modlitwa, która zakłada walkę o czas, skupienie, trwanie przed Panem. Ostatecznie prowadzi do wypowiedzenia słów dobrze nam tu być. Podążając tą drogą odkryjemy, że nic nie może nas odłączyć od miłości Jezusa. A z próby, której będziemy poddani, zawsze wyjdziemy zwycięsko.